Hankintakriteerejä

Jos hankit Evac+Chair -tuolin sijasta Jäljitelmän, saatat asettaa sekä tuolia operoivan että siirrettävän henkilön alttiiksi vaaratilanteille. Myös kustannukset saattavat pidemmällä aikavälillä nousta alkuperäistä Evac+Chair -tuolia korkeammiksi. Varo siis jäljitelmiä, jotka saattavat kuvassa näyttää samanlaisilta kuin alkuperäinen, mutta toiminnallisuudessa saattaa olla suuriakin eroja.

Käyttöönotto

Tuolin valmistelun käyttöä varten tulee tapahtua nopeasti ja helposti. Ei siis monimutkaisia lukitusmekanismeja, joihin tuolia käyttävän henkilön käsi saattaa takertua. Varmista myös, ettei operoiva henkilö joudu pitelemään tuolia tasapainossa toisella kädellä vapauttaessaan toisella kädellä solkia tai hihnoja, siirrettävän henkilön istuessa tuolissa.

Tuolin paino

Tuolin paino on tärkeä seikka, erityisesti kun hätätilanteessa tarvittava kalusto on sijoitettu rakennuksen eri osiin, ja sitä joudutaan siirtämään kantamalla. Luonnollisesti paino on tärkeä tekijä myös, kun tuoli nostetaan säilytyspaikastaan käyttöönoton yhteydessä.

Tuolin paino suhteessa sen kestävyyteen onkin tärkeä huomioon otettava seikka, erityisesti kun väestön painoindeksi (BMI) on jatkuvassa nousussa.

Siirron helppous

Henkilön siirron helppous tulee olla huomioitu tuolin suunnitteluvaiheessa. Liikuntarajoitteinen henkilö saattaa tarvita apua, ja evakuointituolin tulee siksi olla vakaa, rakenteeltaan avoin molemmilta sivuilta, sekä olla kaikissa tilanteissa turvallinen siirrettävälle henkilölle.

Ihanteellisessa tilanteessa, kun kuljetettava henkilö siirtyy pyörätuolista evakuointituoliin, näiden tulisi olla samalla korkeudella ja operoivan henkilön tulisi pitää kiinni molemmista tuoleista vakauttaen niitä.

Käsiteltävyys

Useimmissa portaikoissa noudatetaan rakennusmääräysten vaatimusta 1,2 metrin leveydestä käytävillä, portaikossa ja porrastasanteilla. Tämä edellyttää evakuointituolilta pientä kääntösädettä. Hankalat porrastasanteet ja kulmat eivät saa aiheuttaa operoivalle henkilölle ylimääräistä fyysistä rasitusta.

Portaiden laskeutumisen nopeus

Normaalin liikuntakyvyn omaava henkilö voi laskeutua portaita normaalilla kävelyvauhdilla 0,75 metriä sekunnissa. Evakuointituolilla henkilöä siirrettäessä tulisi päästä samaan nopeuteen, pätevän henkilön operoimana.
Evac+Chair -evakuointituolin avulla voidaan vaivatta edetä kaksi porrastasanteen väliä 15 sekunnissa, tai neljä kerrosta minuutissa, tukkimatta poistumisreittiä muilta käyttäjiltä.

Laskeutumisnopeuden hallinta

Suurin osa markkinoiden evakuointituoleista perustuu pyörivään hihnamekanismiin, joka tukeutuu kerrallaan kahden tai useamman porrasaskelman etureunaan. Tämän konseptin keksijä oli David Egen, Evac+Chair Corporation USA, joka suunnitteli ja rekisteröi Egen Polymatic v-belt -kitkajarrumekanismin.
Siirrettävän henkilön painon noustessa mekanismin kitkakerroin kasvaa. Kitkakerroin kasvaa edelleen, kun tuolia operoiva henkilö lisää vipuvoimaa painalla käsikahvaa alapäin. Useissa kilpailevissa evakuointituoleissa kitkaa ei ole lainkaan, eikä laskeutumisnopeus siksi ole hallinnassa. Toiset mekanismit puolestaan vaativat vaijeriohjatun jarrun erillisine vapautusmekanismeineen.
Käytännössä kaikki jarrumekanismit on toteutettu mallilla, jossa jarru on normaalisti päällä, ja vapautetaan kahvaa puristamalla tai nostamalla. Tällainen jarru on joko päällä tai pois, eikä tarjoa mahdollisuutta sellaiseen asteittaiseen jarrutusvoiman lisäykseen, mihin olemme tottuneet esimerkiksi polkupyörän jarruissa.

Kokoontumispaikka

Kun rakennuksesta poistumisen jälkeen saavutaan kokoontumispaikalle, siirrettävän henkilön tulee tarvittaessa voida odottaa jatkotoimia mukavasti istuen, ilman että kenenkään tarvitsee tukea tai kannatella tuolia. Siirrettävää henkilöä ei kuitenkaan koskaan saa jättää tuoliin ilman valvontaa, vaikka ko. tuolimallissa olisi erillinen seisontajarru.

Koulutus ja huolto

Tarkista, onko evakuointituolille saatavana asianmukaiset koulutus- ja huoltopalvelut. Kysy myös, kauanko tuotetta on valmistettu, ja mikä on sen valmistusmaa.

Vaatimustenmukaisuus

Evakuointituoli on terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) sekä direktiivien 93/42/ETY ja 2007/47/EY säätelemä vamman tai vajavaisuuden kompensoitiin tarkoitettu laite. Varmista, että tuotteesta löytyy näiden direktiivien vaatimusten täyttämisestä kertova CE-merkintä. Evakuointituoli on pelastusväline, ja sen puutteellinen toiminta saattaa vaarantaa hätäpoistumisen onnistuneen suorittamisen.

Visit ParAid
© Evac+Chair International Limited 2020 Company Reg No.3593826 England
Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW, UK

News