Vaatimustenmukaisuus

Evakuointituoli on terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) sekä direktiivien 93/42/ETY ja 2007/47/EY säätelemä vamman tai vajavaisuuden kompensoitiin tarkoitettu laite. Evac+Chair -tuoleissa on näiden direktiivien vaatimusten täyttämisestä kertova CE-merkintä.

Evac+Chair -tuolit on myös tyyppitestattu riippumattomassa Saksalaisessa TÜV NORD International GmbH – testauslaitoksessa.

Visit ParAid
© Evac+Chair International Limited 2020 Company Reg No.3593826 England
Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW, UK

News